افتتاح رسمی مرکز جامع پیشگیری از بیماریها حرکتی ماندگار

با حضورقبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت ، دیانی مدیرعامل مکسا صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان و جمعی از مسئولان و خیرین کرمانی
اولین مرکز جامع پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی استان به همراه ششمین شعبه مرکز کنترل سرطان ایرانیان(مکسا)  افتتاح شد
در مراسم افتتاح این مجموعه دکتر عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه مهمترین و اصلی ترین رویکرد مسئولین باید به سمت پیشگیری باشداظهار داشت : تا کنون جای مرکز جامع پیشگیری از معلولیتها و آسیبهادر کرمان خالی بود اگر چه اکثر این خدمات به صورت پراکنده در قالبهای گوناگون به جامعه ارائه میشد  ولی امروز شاهد آن هستیم که به همت بخش خصوصی و خیرین این مجموعه  در کرمان آغاز به کار میکند
وی با بیان اینکه  مهمترین عامل در بحث پیشگیری فرهنگ سازی می باشد گفت : با افتتاح این مرکز انتظار داریم تا در بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اتفاقات خوبی در استان بیافتد