اهدای 600 میلیون ریال از طرف خیّر زنده یاد پروین میرحسینی

اهدای ششصد میلیون ریال از طرف خیّر گرانقدر مرحوم پروین میرحسینی و شادروان سعید توسط سرکار خانم قصاب پور
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه ثامن الحجج ع مرکز درمانی بیماران خاص استان کرمان ،امروز سرکار خانم قصاب پور و سرکار خانم نظریان ضمن بازدید از بخش های مجموعه و عیادت از بیماران خاص به نیابت از مرحوم زنده یاد پروین میرحسینی و شادروان سعید که از خیّرین این مرکز در سالهای دور بودند مبلغ شصت میلیون تومان جهت تجهیز بخش دیالیز(خرید مانیتورینگ قلب) به حساب شبا موسسه خیریه ثامن الحجج بانک مهر ایرانIR160600561301118888888002
 واریز نمودند تا ضمن اینکه باقیات الصالحاتی برای خود بجای گذاشته ،در شب جمعه خیراتی برای این عزیزان سفرکرده فرستاده باشند .