بازدید معاون مرکز امور مشارکت های سازمان اجتماعی کشور

معاون مرکز امور مشارکت های اجتماعی سازمان اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه قوانین حمایتی از خیریه ها ضعیف است گفت: یکی از مسائل مهمی که دولت باید به آن بپردازد اصلاح یا ایجاد قوانین است تا خیرین بتوانند در سایه این قوانین فعالیت کنند.

زهرا عابدین پور روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مجموعه خیریه دارالشفای امام رضا (ع) ساختمان شماره ۲ ثامن تصریح کرد: قبل از اینکه کمک های مردمی برای موسسه خیریه ثامن الحجج (ع) مفید بوده باشد سرمایه اجتماعی علی شمسی نیا به کمک این مجموعه رسیده است.

وی تصریح کرد: مردم در بسیاری موارد اطمینان نمی کنند سرمایه خود را به جایی واگذار کنند در حالی که این اطمینان در مجموعه خیریه ثامن الحجج (ع) کرمان به وجود آمده است.


وی ادامه داد: نمی توان خدمات ارائه شده در موسسه خیریه ثامن الحجج و دارالشفای امام رضا (ع) کرمان را با هیچ بیان و کلامی تقدیر کرد و هیچ چیزی جای این همه زیبایی در خدمت به جامعه بشریت را نمی گیرد.