تشکیل جلسه کمیته بیماران خاص استان به درخواست مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج ع

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه ثامن الحجج ع مرکز درمانی بیماران خاص استان کرمان جلسه کمیته بیماران خاص با حضور ارگانها و نهادهای ذیربط از جمله دانشگاه علوم پزشکی و ...در سالن معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری کرمان برگزار گردید.
شروع جلسه با آقای شمسی نیا بود که ضمن تقدیر و تشکر از تشکیل جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد موسسه خیریه ثامن الحجج پرداختند و در ادامه از نهادها و ارگانهایی که بیماران را مورد حمایت قرار می دهند قدردانی نمودند.
همچنین در این جلسه مهندس نخعی که به عنوان نماینده اداره کل بهزیستی استان در جلسه حضور داشت در بیانی ضمن از زحمات آقای شمسی نیا تشکر نموده و اعلام داشت خیریه ثامن الحجج بار زیادی از دوش بسیاری از نهادها و ارگانها برداشته است ، بیماران خاص نیاز به حمایت ویژه دارند ،با وجود تعهداتی که دانشگاه علوم پزشکی در ابتدا داشته به آنها پایبند نبودند امروز می طلبد همه به یاری این مرکز درآییم و مسائل و مشکلات موجود مجموعه و بیماران خاص را برطرف نماییم.

هرکدام از اعضای کمیته ضمن تقدیر از زحمات خیریه ثامن به ارائه پیشنهاد و راهکار جهت برطرف نمودن مشکلات بیماران چه از لحاظ دارو و درمان بیماران خاص و چه مسائل دیگر اشاره داشتند.
دکتر دهقانی مدیرکل محترم دفتر اجتماعی استانداری ضمن جمع بندی اعلام کرد گزارش و مصوبات جلسه به حاضرین در جلسه ارائه و پیگیری های لازم در جهت به ثمر نشستن آنها ادامه خواهد داشت.همچنین این جلسه بصورت فصلی سر موقع مقرر تشکیل شده و به امید خدا گره هایی از مشکلات دارویی،درمانی و معیشتی بیماران باز خواهد شد.
در پایان جلسه آقای شمسی نیا اظهار داشت اکنون که مشکلات اقتصادی در بیشتر خانواده ها بیداد می کند در خانواده بیماران خاص دوچندان است از همه حاضرین جلسه درخواست دارم مجموعه بیماران خاص را یاری دهید تا ما بتوانیم بهتر از این آنها را مورد حمایت قرار دهیم.