تعیین سمت اعضای هیئت مدیره

تعیین سمت اعضای هیئت مدیره
به گزارش واحد روابط عمومی ، اولین جلسه هیئت مدیره دوره جدید مجمع صبح روز یکشنبه22/01/1400 با حضور اعضای منتخب دوره جدید هیات مدیره در سالن کنفرانس با رعایت کامل کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید.
سپس آقای مهندس نخعی ضمن تبریک سال نو و خیرمقدم به اعضای جدید هیئت مدیره وتقدیر از زحمات اعضای دوره قبل ، آرزوی موفقیت اعضای هیئت مدیره در این دوره در راستای به ثمرنشستن اهداف موسسه، همچنین درخصوص دستور جلسه پیرامون انتخاب رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار و مدیرعامل مطالبی ارائه نمودند.
جناب آقای علی نوروزی به عنوان رئیس هیئت مدیره، جناب آقای مهندس نخعی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، جناب آقای سیدماشالله هاشمی به عنوان خزانه دار  تعیین سمت گردیدند.و جناب آقای حاج علی شمسی نیا  به عنوان مدیرعامل برای این دوره هیئت مدیره ابقا شدند.