پرداخت زکات فطریه به بیماران خاص

نیکی خود را به عید گره بزن
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، موسسه خیریه ثامن الحجج ع آماده دریافت فطریه روزه و کفاره  و همچنین کمک ها و نذورات شما عزیزان می باشد.
شماره کارت جهت زکات فطریه به بیماران خاص نیازمند(صرف هزینه درمان ، دارو و معیشت)
۶۰۶۳-۷۳۷۰-۰۴۷۷-۷۲۹۶
شماره کارت جهت کفاره روزه به بیماران خاص نیازمند(صرف وعده های غذایی)
۵۰۲۹-۰۸۷۰-۰۰۲۰-۰۹۱۸
فطریه روزه به ازای هر فرد خانواده ۴۰هزار تومان
کفاره روزه به ازای هر روز هشت هزار تومان
موسسه خیریه ثامن الحجج ع مرکز درمانی بیماران خاص استان کرمان
لطفا انتشار دهید