اهدای 10 هزار ماسک توسط شرکت مجتمع صنایع چرم پیشرو کرمان

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه ثامن الحجج ع مرکز درمانی بیماران خاص استان کرمان ؛جناب آقای قنبری مدیرعامل شرکت مجتمع صنایع چرم پیشرو کرمان تعداد ده هزار ماسک به مجموعه بیماران خاص اهدا نمودند.

ایشان در بیانی اظهار داشت برای من و همکارانم در شرکت صنایع چرم پیشرو باعث خوشحالی و افتخار است که توانستیم در این زمینه هم قدمی برداشته و در این راه کمکی هر چند ناچیز به مرکز بیماران خاص داشته باشیم.