بازدید آقای عسکری پور دبیر شبکه توسعه اجتماعی بانک رسالت استان کرمان ؛حاج عبدالهی معاون سرپرست و آقای ضیغم نخعی مسئول گرایش امید از مجموعه دارالشفای امام رضا ع ساختمان شماره دو ثامن

بازدید آقای عسکری پور دبیر شبکه توسعه اجتماعی  بانک رسالت استان کرمان ؛حاج عبدالهی معاون سرپرست و آقای ضیغم نخعی مسئول گرایش امید از مجموعه دارالشفای امام رضا ع ساختمان شماره دو ثامن
آقای عسکری پور گفت در همه جا ما حرفی برای گفتن داریم اما اینجا زبان قاصر است و نمی‌تواند از عظمت این کار حرفی بگوید.
ما همیشه از جناب شمسی نیا  و جلودار بودن ایشان در امور خیر و کارهایی که انجام داده شنیده بودیم اما اکنون توفیق پیدا کردیم از نزدیک ایشان و این مجموعه را ببینیم.
ایشان در ادامه افزود امید است دیگر عزیزان و دست اندرکاران خیر قدم برداشته و این کار بزرگ را به سرانجام برسانند.
ایشان قول تعدادی از۵۰۰ وام تهیه جهیزیه ای که قرار است توسط بانک رسالت و مجموعه انتخاب من به نیازمندان تعلق می گیرد را داده و گفت تا آنجا که امکانش باشد تعداد زیادی را در این طرح به بیماران خاص اختصاص می دهیم.
آقای شمسی نیا در ادامه این بازدید با جناب آقای حسین زاده مدیرعامل بانک رسالت تلفنی ضمن تشکر از حمایت ایشان ؛جهت بازدید از این مرکز دعوت نمود.آقای حسین زاده نیز در جهت کمک به بیماران خاص و همچنین در جهت تامین تجهیزات قول مساعدت داد.