بازدید دکتر شکوهی مدیرکل محترم انتقال خون استان کرمان از مجموعه بیماران خاص استان

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه ثامن الحجج ع مرکز درمانی بیماران خاص استان کرمان ، صبح امروز دکتر شکوهی مدیرکل محترم انتقال خون استان کرمان به همراه تنی چند از همکاران خود ضمن بازدید از مجموعه بیماران خاص از بیماران تالاسمی عیادت و سرکشی کردند.
دکتر شکوهی در بیانی اظهار داشت دغدغه و اولویت کاری من و همکارانم مهیا نمودن خون برای بیماران تالاسمی بوده و هست.
در ادامه جلسه ای بازدید کنندگان با علی شمسی نیا مدیرعامل داشتند و با توجه به ارتباطی که با رئیس سازمان انتقال خون کشور برقرار شد، قول مساعدت دادند که با تفاهم، موضوع بدهی موسسه خیریه ثامن الحجج ع به آن سازمان محترم از طریق استانداری و دانشگاه پیگیری و مرتفع گردد.