بازدید مدیرعامل کارخانه گلاب زهرا از مجموعه دارالشفای امام رضا

ه گزارش روابط ‌عمومی خیریه ثامن الحجج صبح امروز جناب آقای مهندس رحیمی مدیرعامل محترم کارخانه گلاب زهرا و آقای دکتر مصطفوی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باهنر از مجموعه دارالشفای امام رضا علیه السلام ساختمان شماره ۲ مرکز درمانی بیماران خاص استان کرمان بازدید نمودند ؛دکتر مصطفوی ضمن تقدیر از حرکت عظیمی که قرار است انجام شود گفت برای همکاری‌های آینده  نیاز به تحلیل و بررسی هستیم اما آمادگی خود را اعلام می نمائیم.
ایشان در ادامه ضمن اینکه گوشزد نمود تمام فعالیتهای خود را در جهت تهیه نقشه راه و انجام امور طبق استاندارد سازی و پروتکلهای اساسی پیش ببرید گفت براستی برای انجام این کار بایستی عشق و علاقه و پشتکار داشت که مطمئنا در شماها وجود دارد و برایتان آرزوی موفقیت دارم.