«بازدید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مجموعه بیماران خاص استان کرمان»

.

«بازدید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مجموعه بیماران خاص استان کرمان»

«بازدید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مجموعه بیماران خاص استان کرمان» به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه ثامن الحجج ع ، صبح امروز دکتر هاشمی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان که اخیرا به این سمت منصوب گردیدند از مجموعه بیماران خاص استان کرمان بازدید نمود. ایشان ضمن بازدید از بخش ها و واحد های متعدد مجموعه به پتانسیل بالای مرکز اشاره نموده و در مورد مشکلات و مسائل هر قسمت گفت با تعامل و همفکری میتوان برای مشکلات راه حل پیدا نمود . ایشان اعلام داشت موارد مطرح شده بصورت مکتوب ارائه دهید تا بررسی به نتیجه بهتری دست یابیم.