بازدید فرماندار شهرستان کرمان از موسسه خیریه ثامن الحجج ع بیماران خاص کرمان

.

بازدید فرماندار شهرستان کرمان از موسسه خیریه ثامن الحجج ع بیماران خاص کرمان

 

بازدید فرماندار شهرستان کرمان از موسسه خیریه ثامن الحجج ع بیماران خاص کرمان
به گزارش روابط عمومی خیریه ثامن الحجج ع ظهر امروز دکتر علی بابایی فرماندار شهرستان کرمان و همراهان ایشان از مجموعه بیماران خاص بازدید نمودند.دراین بازدید که از بخشهای مختلف درمانی علی الخصوص بخشهای دیالیز وتالاسمی صورت پذیرفت ضمن عیادت ازبیماران خاص قول مساعد دادند که برای رفاه حال بیماران تاحدامکان مساعدت نمایند وهمچنین برای تهیه زمین موردنیاز تعاونی مسکن جهت ساخت منازل بیماران وکارکنان مرکز درتسریع این امر همکاری کنند. همچنین ایشان از زحمات وپشتکار آقای علی شمسی نیا مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج ع قدردانی واز اینکه ایشان به فکر درمان بیماران خاص هستند تشکر و قدردانی نمودند.