برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی هیات ورزش بیماران خاص استان کرمان با حضور دست اندرکاران ورزش بیماران خاص استان و کشور

.

برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی هیات ورزش بیماران خاص استان کرمان با حضور دست اندرکاران ورزش بیماران خاص استان و کشور

برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی هیات ورزش بیماران خاص استان کرمان با حضور دست اندرکاران ورزش بیماران خاص استان و کشور

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا استان کرمان ،صبح امروز مجمع انتخاباتی هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان کرمان با حضور مقامات ورزشی کشوری و استانی برگزار و آقای حسن کار بخش برای یک دوره چهار ساله انتخاب گردید.
در این مجمع آقای پاریزی مدیر کل ورزش و جوانان استان ،علی شمسی نیا مدیرعامل بیماران خاص نیز حضور داشتند.