تجلیل از پرسنل بخش تصویربرداری به مناسبت روز رادیولوژی

.

تجلیل از پرسنل بخش تصویربرداری به مناسبت روز رادیولوژی

تجلیل از پرسنل بخش تصویربرداری به مناسبت روز رادیولوژی

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه ثامن الحجج به مناسبت روز جهانی رادیولوژی از پرسنل بخش تصویربرداری موسسه تجلیل به عمل آمد.