جمع آوری وجوهات زکات فطریه و کفارات

.

جمع آوری وجوهات زکات فطریه و کفارات

 

 

جمع آوری وجوهات زکات فطریه و کفاره در سطح شهر کرمان
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه ثامن الحجج ع مرکز درمانی بیماران خاص استان کرمان ،به مناسبت عید سعید فطر پرسنل مشارکت های مردمی و تعدادی از کارکنان موسسه در سطح شهر در میادین مهم به جمع آوری وجوهات زکات فطریه و کفاره مردم دیار کریمان پرداختند .